Informace o zpracování a zabezpečení osobních údajů

Naše společnost, Centrum Břežánek, z.ú., přistupuje k ochraně osobních údajů, která nám předáváte, zodpovědně. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete, zpracováváme korektně, transparentně a v souladu s platnými právními předpisy. V případě jakýchkoliv dotazů, týkajících se zpracování Vašich osobních údajů, se na nás můžete obrátit, a to písemně na adresu sídla společnosti nebo elektronicky na adresu brezanek@brezanek.cz.

Dbáme na to, aby osobní údaje, které od Vás získáme, byly v bezpečí. Přijali jsme proto vhodná technicko-organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům mají přístup pouze oprávněné osoby a k dalšímu zpracování je bez Vašeho souhlasu nikam dál nepředáváme, pokud to nevyžaduje zákon nebo ochrana našich právních zájmů či plnění právních povinností. Jsme také oprávněni zpracovávat osobní údaje prostřednictvím určených zpracovatelů. Tito zpracovatelé musí splňovat stejně přísné standardy pro zpracování jako naše společnost. Žádný z těchto zpracovatelů není oprávněn využívat poskytnuté osobní údaje pro své vlastní, marketingové či jiné účely.

V rámci nakládání s Vašimi osobními údaji máte několik práv, jejichž naplnění můžete po naší společnosti, jako Správci těchto Vašich osobních údajů, požadovat:

Právo na informace

Jedním z Vašich práv je požádat naši společnost o informace o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, v jakém rozsahu a za jakým účelem. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných případech pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů, o čemž Vás budeme včas informovat.

Naším právem je ověřit si, že jste skutečně osoba, které tyto informace náleží, proto Vás prosíme o uvedení dostatečných informací nutných k Vaší identifikaci, abychom mohli Vaši žádost kladně a včas vyřídit. Máme také právo zamítnout žádosti, které by byly bezdůvodné nebo se nepřiměřeně opakovaly, či jejich získání vyžadovalo nepřiměřené úsilí nebo byly obtížně získatelné (např. záložní systémy, archiválie apod.).

Právo na opravu, aktualizace osobních údajů

Abychom mohli řádně vykonávat naši roli Správce Vašich osobních údajů a zároveň naplnit Vaše právo na opravu, je nutné, abyste nás informovali o tom, pokud se Vaše osobní údaje změní či zjistíte, že jsou již neaktuální (např. změna Příjmení).

Právo vznést námitku, omezení zpracování

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou, máte právo žádat omezení jejich zpracování a můžete vznést námitku proti jejich zpracování na adresu sídla naší společnosti, nebo se proti takovému zpracování obrátit formou stížnosti na adresu dozorového úřadu, kterým je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů.

Právo na výmaz

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli na základě udělení souhlasu a zanikl účel, pro který jste nám tento souhlas poskytli nebo se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů neprobíhá v souladu s platnou legislativou, neprodleně je vymažeme, pokud si to budete přát a tento svůj souhlas odvoláte. Jako správce máme povinnost Vás o tomto kroku informovat a požádat o učinění stejného kroku naše případné zpracovatele. Musíme Vás však upozornit, že právo na výmaz není absolutní a pokud máme nějakou objektivní povinnost data dále uchovávat (např. vedení účetnictví), dojde k výmazu těch osobních údajů, které nejsou již nadále potřebné pro původní účely zpracování.

Webové stránky

Naše webové stránky respektují soukromí návštěvníků a uživatelů, takže je můžete procházet anonymně bez nutnosti registrace či přihlášení. Neukládáme žádné informace ani do souborů cookies. Podrobnější informace o souborech cookies můžete najít zde.

Z našich akcí někdy pořizujeme fotografie nebo videa, jež používáme pro propagaci Centra Břežánek, výroční zprávy, webovou fotogalerii nebo kroniku. Jedná o ilustrační skupinové fotografie bez přímého vztahu k osobním údajům jednotlivce. Pokud si ovšem ani tak nepřejete, abychom pro tyto účely použili fotografie Vás nebo Vašich dětí, oznamte nám to prosím na adresu brezanek@brezanek.cz.

Marketingová sdělení

Vaše kontaktní údaje (email, telefon) mohou být využity za účelem šíření obchodních sdělení, týkajících se pouze našich vlastních služeb. Jedná se vesměs o kurzy a akce podobné těm, které jsme Vám již poskytli. Tyto kontakty můžeme pro zasílání použít tehdy, pokud jste toto využití již původně neodmítl/a.

Máte právo kdykoliv odmítnout zasílání obchodních sdělení zasláním svého požadavku písemně či emailem na adresu brezanek@brezanek.cz.

Rádi bychom Vás ještě upozornili, že ne každá zpráva od nás je obchodní sdělení. V rámci poskytování dané služby můžete od nás obdržet například organizační informace týkající se Vašeho kurzu či akce.

(Aktualizace: 12.4.2021)