Projekty 2010

| Zapojujeme se do projektů Sítě mateřských center: |||

Realizované projekty Termín realizace Popis
Namaluj si kalendář I 15. 4. - 30. 6. 2009 Síť mateřských center a Haliborange v dubnu vyhlásili soutěž o nejkrásnější obrázky dětí do kalendáře pro rok 2010.
Namaluj si kalendář II. 1. 9. - 31. 10. 2009 Jako poděkování 10 mateřským centrům, která měla nejvíce zapojených dětí,bylo předáno v prosinci 2009 společně s kalendářem finanční odměna ve výši 2000 Kč na nákup malířskýchpotřeb pro začátek roku 2010.Patřili jsme mezi ně!!!
Jak se žije v Mateřských centrech ve Středočeského kraje, aneb MC jako služba rodině -- putovní výstava byla zahajena 27. října 2009 v 15 hodin v Regionálním muzeu Mělník jaro 2010 Cíl výstavy: Zajímavou formou seznámit veřejnost s myšlenkou mateřských center, s nabízenými prorodinnými službami a s činností Sítě MC ve Středočeském kraji, informovat o prorodinné politice (ve spolupráci s SK), navázat hlubší spolupráci mezi MC v jednotlivých okresech.
Projekt Krok k zaměstnání ve Středočeském kraji 9/2010-11/2010 Účast lektorek MC v rekvalifikačním kurzu: PÉČE O DĚTI VE VĚKU OD 3 DO 15 LET
Spolupráce se Sunarkou a Johnson&Johnson - projekt Ambasadorky 9/2010-3/2011 Z mateřských center, která vyjádřila zájem spolupracovat, bylo vybráno v každém kraji jedno MC, které vyzkouší pilotní provoz. Cílem projektu je vzdělávat maminky s nejnovějšími poznatky v oblasti výživy a kosmetiky pro děti.
Maminky, hrajte s námi 1. 10. -- 31. 12. 2010. Nestlé ve spolupráci s časopisem Betynka a společností Dětský design připravilo podzimní soutěž pro maminky a mateřská centra. Více na www.nestle.cz
Sbírka oblečení pro Dětské centrum při Fakultní Thomayerově nemocnici Březen 2010, listopad 2010 V rámci burzy dětského oblečení proběhla sbírka oblečení pro Dětské centrum. Děkujeme všem, kdo se na sbírce podílel. Zde jsou dopisy z Dětského centra z března 2010 a z listopadu 2010.
Spolupráce s nadačním fondem pro opuštěné děti Rozum a Cit Březen 2010 Sluníčkový den - prodej sluníček ve formě placek. V 34 spolupracujících centrech se podařilo vybrat částku 22 186,- Kč pro opuštěné děti a náhradní rodiny www.rozumacit.cz
Molitanová stavebnice pro děti Květen 2010 Nákup sestavy byl z části financován z výtěžku z Velikonoční taškařice v maskách, kterou jsme pro Vás pořádali v dubnu 2010. Od první chvíle si děti stavebnici oblíbily a mají z ní ohromnou radost. Za to patří veliké díky všem, kdo se akce účastnil.
Nábytek pro MC 1. 5. 2010 V rámci stěhování Břežanku jsme nábytek, který již neupotřebíme nabídli dalším MC (RC u Myšáka, MC Baráček). Děkujeme za odvoz a věříme, že nábytek ještě dobře poslouží.
Domeček pro děti do herny 1.10.2010 Nákup domečku byl financován z výtěžku tomboly na Svatováclavských slavnostech pořádaných obcí Dolní Břežany. Děkujeme všem, kdo si koupil lístek do tomboly.
Projekt Mámy pro mámy Občanského sdružení Nedoklubko listopad 2010 MC Břežánek získalo potvrzení o zapojení do projektu, více informací zde www.nedoklubko.cz, www.mamypromamy.blogspot.com
Celé česko čte dětem <www.celeceskoctedetem.cz>
„PLAKÁT CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM 2011". Celé Česko čte dětem vyhlašuje novou celostátní výtvarnou soutěž
Zrcadla do tělocvičny listopad 2010 Na základě požadavků lektorů a také Vás, návštěvníků MC, bychom pro Vás a Vaše děti rádi umístili do tělocvičny zrcadla, která by zkvalitnila průběh pohybových kroužků. Není ale v silách MC Břežánek celý tento projekt financovat z vlastních zdrojů, a proto bychom Vás chtěli požádat o příspěvek na nákup a montáž bezpečnostních zrcadel. Celkové náklady: 11.854,- Kč Dodavatel: Sklenářství Pudil s.r.o. Věříme, že se nám s Vaší pomocí podaří projekt realizovat.

Neváhejme, pro dobrou věc někdy stačí udělat jen málo!

(Aktualizace: 12.4.2021)