Projekty 2011

| Zapojujeme se do projektů Sítě mateřských center: |||

Realizované projekty Termín realizace Popis
Táta dneska frčí -Společná kampaň Sítě mateřských center o.s. a Ligy otevřených mužů, o.s. Červen 2011 MC Břežánek uspořádalo v rámci společné kampaně Sítě mateřských center o.s. a Ligy Otevřených mužů, o.s. pod patronací Komise občanské vybavenosti Obecního úřadu v Dolních Břežanech soutěž Namaluj svého tatínka. Soutěž se uskutečnila dne 8.června 2011 na Českém farmářském trhu na náměstí v Dolních Břežanech. Porota-- členky komise obč. vybavenosti OÚ D.Břežany. Ceny byly vítězům jednotlivých kategorií předány v Mateřském centru „Břežánek". Kresby jsou vystaveny ve výlohách komerčních prostor na břežanském náměstí. MC Břežánek zapojil do kampaně také pořádáním výstavy obrázků dětí. Děti malovaly svého tátu v rámci kroužků MC Břežánek.Obrázky byly vastaveny v červnu v prostorách MC.
EUROKLÍČ Červenec 2011 Síť MC uzavřela smlouvu o spolupráci na projektu Euroklíč s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR, o.s. . Díky tomu se bude moci distribuovat rodičům s malými dětmi Euroklíč, který umožňuje využívat sociální zařízení pro postižené nejen u nás, ale i v zahraničí. Zatím bude projekt realizován ve Středočeském a Plzeňském kraji a městě Plzeň. Místa osazená „Eurozámky" lze najít na mnohých místech po celé republice. Více informací: www.euroklic.cz
„PLAKÁT CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM 2011". Leden 2011 Celé Česko čte dětem vyhlašuje novou celostátní výtvarnou soutěž více : http://www.celeceskoctedetem.cz/cz/menu/195/detem/celostatni-vytvarna-soutez/rok-2011/
Spolupráce se Sunarkou a Johnson&Johnson - projekt Ambasadorky 9/2010-3/2011 Z mateřských center, která vyjádřila zájem spolupracovat, bylo vybráno v každém kraji jedno MC, které vyzkouší pilotní provoz. Cílem projektu je vzdělávat maminky s nejnovějšími poznatky v oblasti výživy a kosmetiky pro děti.
Sbírka oblečení pro Dětské centrum při Fakultní Thomayerově nemocnici Březen 2011 V rámci burzy dětského oblečení proběhla sbírka oblečení pro Dětské centrum. Děkujeme všem, kdo se na sbírce podílel. Zde je dopis z Dětského centra
Zrcadla do tělocvičny 1.5.2011 Na základě požadavků lektorů a také Vás, návštěvníků MC, jsmepro Vás a Vaše děti rádi umístili do tělocvičny zrcadla, která zkvalitnila průběh pohybových kroužků. Nebyo ale v silách MC Břežánek celý tento projekt financovat z vlastních zdrojů. Celkové náklady: 11.854,- Kč Dodavatel: Sklenářství Pudil s.r.o. Děkujeme všem , kteří na zrcadla přispěli. S Vaší pomocí se podařilo projekt realizovat.
Sbírka oblečení pro Domov LAGUNA PSÁRY - poskytovatel sociálních služeb říjen 2011 V rámci burzy dětského oblečení proběhla sbírka oblečení. Děkujeme všem, kdo se na sbírce podílel. Zde je dopis z Domova Laguna.
Celé česko čte dětem stále trvá <www.celeceskoctedetem.cz>

Neváhejme, pro dobrou věc někdy stačí udělat jen málo!

Projekty minulých let:

(Aktualizace: 12.4.2021)