Projekty 2012

| Zapojujeme se do projektů Sítě mateřských center: |||

Realizované a plánované projekty Termín realizace Popis
Krok k zaměstnání Březen, duben 2012 Projekt Sítě MC reaguje na aktuální finanční krizi spojenou s růstem nezaměstnanosti, která Českou republiku ohrožuje v několika posledních letech. Za svůj hlavní cíl si klade zvýšení zaměstnatelnosti rodičů(zejména matek), pečujících o děti do 15ti let věku. Rodiče s malými dětmi v současné době představují skupinu osob, patřící k nejvíce ohroženým na trhu práce. V rámci tohoto projektu Síť MC také usiluje o podporu alternativních forem práce (zejména částečných úvazků) jako účinných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Zároveň je v projektu akcentována motivace rodičů pečujících o děti k hledání a získání vhodného zaměstnání a tím pádem i ke slaďování jejich pracovního a rodinného života.
Táta dneska frčí -Společná kampaň Sítě mateřských center o.s. a Ligy otevřených mužů, o.s. Červen 2012 MC Břežánek se zapojuje do kampaně pořádáním výstavy koláží dětí , kterou si v daném termínu můžete prohlédnout v prostorách MC Břežánek.Děti v rámci kroužků MC Břežánek vyrobí „svého tatínka" formou koláží. Na kartonový papír vystříháme tatínky a polepíme je papírem, látkou, přírodním materiálem.
WEBOVÁ ŠTAFETA PRO MC leden - rosinec 2012 Začala 9.1. 2012 prezentací MC v Jihočeském a Královehradeckém kraji. Dále pokračovala prezentací jednotlivých krajů. Jednalo se o webovou prezentaci jednotlivých mateřských center, která byla zveřejněna na webu Sítě MC.
VÝSTAVA Sítě MC Než vypukne požár aneb přínos mateřských center rodině a společnosti říjen 2012 Uspořádáme výstavu při příležitosti 4.narozenin Břežánku. Výstava Sítě mateřských center o přínosu mateřských center rodině a společnosti upoutala pozornost médií. Vernisáž proběhla 9. 1. 2012 na MPSV v rámci diskuze u kulatého stolu se zástupci MPSV, obcí i MC. Výstava představovala konkrétní příběhy z MC, které byli zaslány a které dokládali potřebnou a nezastupitelnou roli mateřských center pro jednotlivé rodiny i pro celou společnost Výstavu lze prohlédnout na: http://www.materska-centra.cz/sit-mc-v-cr/10-let-site-a-20-let-mc/celorepublikove-akce/
Sbírka oblečení pro Dětskéou neurologii při Fakultní Thomayerově nemocnici Březen 2012 V rámci burzy dětského oblečení proběhne sbírka oblečení pro Dětskou neurologii. Děkujeme všem, kdo se na sbírce podílel. Zde je dopis [Thomayerovi nemocnice](assets/1-dokumenty/(krc.pdf)
Sbírka oblečení pro Domov LAGUNA PSÁRY - poskytovatel sociálních služeb Březen 2012 V rámci burzy dětského oblečení proběhla sbírka oblečení. Děkujeme všem, kdo se na sbírce podílel. Zde je dopis z [Domova Laguna](assets/1-dokumenty/(psáry.pdf)
Sběr víček od PET lahví březen- září 2012 Zapojení do projektu sbírání víček od PET lahví.
Projekt Mámy pro mámy Občanského sdružení Nedoklubko duben, květen 2012 MC Břežánek se zapojilo výrobou drobných dárků do projektu podpory rodičům předčasně narozených dětí s názvem Mámy pro mámy. Sdružení Nedoklubko bylo založeno v roce 1992 při perinatologickém centru Ústavu pro péči o matku a dítě v Podolí a navazuje na činnost neformálního klubu rodičů nedonošených a rizikově narozených dětí. Snahou sdružení je zvýšit povědomí o problematice nedonošených dětí a jejich rodin ve společnosti, zlepšit péči, zpřístupnit rodičům potřebné informace a v neposlední řadě psychicky podpořit rodiče, procházející bolestným obdobím. více [www.nedoklubko.cz](http:// www.nedoklubko.cz), [www.mamypro mamy.blogspot.com](http://www.mamypro mamy.blogspot.com)
Projekt Žena v kurzu od září 2012 Poskytnutí bezplatného hlídání dětí maminek navštěvujících kurz Žena v kurzu ( www.zenavkurzu.cz)
Sbírka oblečení pro Klokánek říjen 2012 V rámci burzy dětského oblečení proběhne sbírka oblečení pro klokánek v Praze 4. Děkujeme všem, kdo se na sbírce podílel.
Celé česko čte dětem stále trvá <www.celeceskoctedetem.cz>

Neváhejme, pro dobrou věc někdy stačí udělat jen málo!

Projekty minulých let:

(Aktualizace: 12.4.2021)