Projekty 2013

| Zapojujeme se do projektů Sítě mateřských center: |||

Projekt Realizace Popis projektu
Křídla a kořeny naší rodiny -- podkampań Táta dneska frčí -Společná kampaň Sítě mateřských center o.s. a Ligy otevřených mužů, o.s.. Červen 2013 Název kampaně vychází z parafráze citátu „Děti by měly dostat od svých rodičů dvě věci: kořeny a křídla" (Johann Wolfgang Göthe). Kořeny směřují do minulosti k našim prarodičům a křídla upozorňují na zodpovědnost, která zavazuje každého, kdo přijímá úkol rodičovství. MC Břežánek se zapojuje do kampaně pořádáním výstavy výrobků dětí , kterou si v daném termínu můžete prohlédnout v prostorách MC Břežánek.Děti v rámci kroužků a miniškoličky MC Břežánek vyrobí „svého tatínka"
Projekt Žena v kurzu od září 2012 Poskytnutí bezplatného hlídání dětí maminek navštěvujících kurz Žena v kurzu ( www.zenavkurzu.cz)
MAS Dolnobřežansko od 1.1.2013 MC Břežánek se stal partnerem projektu MAS Dolnobřežansko o.p.s. Starostové regionu Dolnobřežansko se rozhodli, že založí obecně prospěšnou společnost s názvem MAS Dolnobřežansko. Zkratka MAS znamená Místní akční skupina (správně skupina pro místní akce). Jedná se o společenství lidí, obcí, firem a neziskových organizací se společným cílem rozvoje daného regionu, který v tomto případě tvoří obce Březová Oleško, Dolní Břežany, Jesenice, Libeř, Ohrobec, Okrouhlo, Vestec, Vrané nad Vltavou, Zlatníky Hodkovice a Zvole.
„PLAKÁT CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM 2013" únor 2013 Celé Česko čte dětem vyhlašuje novou celostátní výtvarnou soutěž více : http://www.celeceskoctedetem.cz/cz/menu/195/detem/celostatni-vytvarna-soutez/rok-2013/. Břežánek se projektu zúčastnil malováním písmenek různými technikami v rámci kroužku Dramaťáček a Miniškolička.
vzdělávání předškoláčků v Miniškoličce od února 2013 Zapojení starších dětí do práce s pracovními listy pod vedením zkušené lektorky v rámci Miniškoličky v Břežánku.
Sbírka oblečení Březen 2013 V rámci burzy dětského oblečení proběhne sbírka oblečení pro charitativní účely. Děkujeme všem, kdo se na sbírce podílí.
Projekt Mámy pro mámy Občanského sdružení Nedoklubko duben, květen 2013 MC Břežánek se opět zapojí výrobou drobných dárků do projektu podpory rodičům předčasně narozených dětí s názvem Mámy pro mámy. Sdružení Nedoklubko bylo založeno v roce 1992 při perinatologickém centru Ústavu pro péči o matku a dítě v Podolí a navazuje na činnost neformálního klubu rodičů nedonošených a rizikově narozených dětí. Snahou sdružení je zvýšit povědomí o problematice nedonošených dětí a jejich rodin ve společnosti, zlepšit péči, zpřístupnit rodičům potřebné informace a v neposlední řadě psychicky podpořit rodiče, procházející bolestným obdobím. více [www.nedoklubko.cz](http:// www.nedoklubko.cz), [www.mamypro mamy.blogspot.com](http://www.mamypro mamy.blogspot.com)
Sbírka oblečení říjen 2013 V rámci burzy dětského oblečení proběhne sbírka oblečení pro charitativní účely. Děkujeme všem, kdo se na sbírce podílí. Oblečení jsme věnovali dětskému centru Klokánek. (http://www.klokanek-laskova.cz)
Výstava obrázků říjen 2013 Výstava obrázků ak. mal julie Svobodové s dětskou tématikou- při příležitosti pátých narozenin Břežánku.
Celé česko čte dětem stále trvá <www.celeceskoctedetem.cz>

Neváhejme, pro dobrou věc někdy stačí udělat jen málo!

Projekty minulých let:

(Aktualizace: 12.4.2021)