Projekty 2016

Projekty, realizace, popis jednotlivých projektů pro rok 2016 Projekty podpořené grantem/dotací****Předvánoční jarmark - 3. 12. 2016
V sobotu 3. prosince se v prostorách Kulturního a informačního centra konal již druhý ročník Předvánočního jarmarku, který pořádá Centrum Břežánek ve spolupráci s MAS Dolnobřežansko a Obcí Dolní Břežany. Pro návštěvníky zde bylo připraveno devatenáct prodejních stánků, na kterých byly k zakoupení handmade výrobky. Po celý den měli návštěvníci akce možnost zhlédnout pestrý kulturní program s vystoupením dětí, divadelním představením a filmovou projekcí. Nechyběly workshopy pro děti, které byly finančně podpořeny z dotace Středočeského krajeDětská skupina v Centru Břežánek Název projektu: Dětská skupina v centru Břežánek
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001711
Doba realizace projektu: 1. května 2016 až 31. srpna 2018Naše organizace se zapojila do výzvy č. 03_15_35 s názvem „Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu".Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 -- 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci obce Dolní Břežany a jejího okolí. Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě v Dolních Břežanech a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.Dotace je poskytnuta na transformaci a provoz zařízení péče o děti. Transformací vznikne dětská skupina o kapacitě 6 míst.Projekt je financován z Evropského sociálního fondu -- Operační program Zaměstnanost.

Projekt "POJĎME SI HRÁT S PŘÍRODOU" - realizace 2015/16 Tento projekt se snaží o vytváření pozitivních vazeb rodičů a dětí s přírodou. Předmětem projektu je sedmidílný cyklus dvouhodinových programů, jejichž součástí jsou „Eko-dílny" doprovázené pohádkou a povídáním o přírodě. Cílem je vzbudit v dětech i rodičích zájem o přírodu, seznámit je s aktuálními problémy naší doby. Během programu se děti dozvídají zajímavosti ze světa rostlin, zvířat i lidí. V dílnách budeme pracovat s přírodními, ale i s recyklovanými materiály.
Projekt „Pojďme si hrát s přírodou" je podpořen z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na Enviromentální výchovu, vzdělávání a osvětuProjekt Velikonoce- obnovování tradic -- realizace březen 2016 Projektem bychom rádi probudili v dětech zájem o nadcházející velikonoční svátky a zapojili je do přípravy a tvorby tématických výrobků.
Do projektu zapojíme děti z Miniškoličky, které budou tvořit pod vedením zkušených lektorek. Velmi využívaným prostorem je herna pro děti, kterou hojně využívají rodiče s dětmi po návštěvě jednotlivých kurzů nebo rodiče s mladším sourozencem čekající na dítě účastnící se kurzu. Těmto dětem s rodiči nabídneme možnost vyrobit si velikonoční dekoraci.
Tento projekt sleduje podporu a udržování tradic již od útlého věku dětí. V neposlední řadě podporuje tvořivost dětí a zapojení rodičů do práce s dětmi.
Projekt byl finančně podpořen Obcí Ohrobec.Projekt Dětský den 29. 5. 2016 Dětský den Centra Břežánek je vždy plný zábavy, soutěží, her, dárků a dobrot.
Celá zpráva [ZDE](assets/1-dokumenty/dětský den 2016.pdf)
Akce je podpořena obcí Dolní Brežany z programu na podporu aktivit v oblasti kultury, sportu a volného času pro rok 2016**. Projekt „Sportem ku zdraví" - realizace podzim 2016** Z poskytnutých finančních prostředků dojde v centru k modernizaci cvičebního sálu ve formě jeho vybavení moderními cvičebními prvky - jedná se o cvičební sestavu s košem, žíněnkami a žebřinami, molitanovými díly a trampolínou a jejich instalaci.
Projekt je podpořen z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence v rámci Tematického zadání Podpora volnočasových,sportovních a vzdělávacích aktivit.**Projekt Mikulášská nadílka- 4.12.2016** Divadlo pro děti, návštěva čerta a Mikuláše, mikulášské balíčky. V tomto roce akce proběhne v sále Kulturního informačního centra.
Akce je částečně podpořena obcí Dolní Brežany z programu na podporu aktivit v oblasti kultury, sportu a volného času pro rok 2016.**Projekty nezrealizované nebo nepodpořené Projekt „ Poznej nové kamarády při tvoření vlastní hračky" na Svatováclavských slavnostech v Dolních Břežanech** Žádost o dotaci jsme podali v březenu 2016.
Pro tento projekt jsme žádali finance v rámci vypsané výzvy MAS Dolnobřežansko.
Je nám líto, že náš projekt neuspěl a nebude podpořen. Budeme se snažit naléz dostatek finančních prostředků na nákup materiálu pro výrobu hraček a projekt zrealizovat.**Projekty ostatní Sbírka oblečení - březen a říjen 2016**Sbírka oblečení a hraček pro Domov Laguna Psáry v rámci dětské burzy v Břežánku.

Projekt Město, které se mi líbí na Mezinárodní regionální konferenci "Evropský habitat"v Kongresovém centru v Praze 16. - 18. března 2016
Tématem konference bylo Bydlení v životaschopných městech, které schválila 0SN a je očekáván velký zájem o účast z řad organizací z celého světa.
Centrum Břežánek bylo vyzváno ke spoluúčasti v přípravě této konference, a sice formou vytvoření dětských výtvarných prací.
Děti vytvořily koláž na téma:
Město, které se mi líbí, Město, ve kterém chci žít a Jak si představuji město svých snů.
Výsledné dílo zdobilo společně s výtvory dětí z dalších dětských center a mateřských, základních či uměleckých škol chodby Kongresového centra po celou dobu konání konference.

Projekt „ Dárek pro seniory"
Centrum Břežánek připravilo dárky pro seniory na akci Jarní setkání seniorů.

Projekt Ponožkový pes- duben 2016
Centrum Břežánek podpořilo Kampaň vyhlášenou Pestrou společností: Ponožkový pes. Centrum Břežánek je propagátorem, prodejcem ponožek a zároveň sběrným místem hotových výrobků. Hotové výrobky jsme zaslali Pestré společnosti na podporu výcviku asistenčních psů.
Více o projektu: http://ponozkovypes.cz/

Vítání občánků -- květen 2016 Zajištění dárků pro děti ku příležitosti akce Vítání občánků -- ve spolupráci s organizací HIPP.Barevný týden v Miniškolce- květen 2016

Projekt GIVT.cz Centrum Břežánek se zapojilo do projektu organizace GIVT.cz.
GIVT je internetový projekt, který umožňuje přímou podporu neziskových organizací.

Sbírka víček pro Kubíčka od roku 2013
Učastníme se projektu: Sbíráme víčka pro Kubíčka. Více o projektu ZDE
V tomto roce naše Centrum přispělo Kubíčkovi na terapii TheraSuit® 100,- Kč.

MAS Dolnobřežansko - od 1.1.2013 Břežánek se stal partnerem projektu MAS Dolnobřežansko o.p.s Jedná se o společenství lidí, obcí, firem a neziskových organizací se společným cílem rozvoje daného regionu. Více o MAS ZDE

Zapojujeme se do projektů Sítě mateřských center:Spolu pro MC
Spolu pro MC
Projekt Spolu pro mateřská centra vyrostl z potřeb mateřských center (MC) a jim NA MÍRU. Síť MC vyzvala centra, aby prostřednictvím internetového dotazníku sepsala svoje materiální potřeby, bez nichž se neobjedou nebo které potřebují k rozvoji a zkvalitnění své práce. více o projektu na www.spolupromc.cz

Projekty minulých let:

(Aktualizace: 12.4.2021)