Projekty 2017

Projekty, realizace, popis jednotlivých projektů pro rok 2017 Projekty podpořené grantem/dotací Dětská skupina v Centru Břežánek

Název projektu: Dětská skupina v centru BřežánekRegistrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001711Doba realizace projektu: 1. května 2016 až 31. srpna 2018Naše organizace se zapojila do výzvy č. 03_15_35 s názvem „Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu".Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 -- 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci obce Dolní Břežany a jejího okolí. Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě v Dolních Břežanech a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, kt eré se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.Dotace je poskytnuta na transformaci a provoz zařízení péče o děti. Transformací vznikne dětská skupina o kapacitě 6 míst.Projekt je financován z Evropského sociálního fondu -- Operační program Zaměstnanost.

Projekt Rozšíření služeb pro rodinu v Centru Břežánek Centrum Břežánek podalo žádost o dotaci v rámci dotačního programu Ministerstva práce a sociálních věcí - Rodina a ochrana práv dětí.
Záměrem našeho projektu Rozšíření služeb pro rodinu v Centru Břežánek jsou dvě základní aktivity. Jedná se vzdělávací a poradenské semináře pro dospělé a rodinné individuální poradny. Semináře budou zaměřeny na otázky slaďování pracovního a rodinného života, vývoj dítěte, právní minimum, obtížné situace v rodině, finanční gramotnost , péče o závislého člena rodiny.
V individuální poradně budete moci s odborníky konzultovat kariérní otázky, obtížné situace v rodině, finanční gramotnost a právní minimum v rámci rodiny.
Obec Dolní Břežany podporuje realizaci tohoto projektu, zajistí finanční prostředky na spolufinancování projektu ve výši 30% z celkového rozpočtu.
Cílem projektu je rozvíjet podmínky pro život obyvatel v obci v každé fázi jejich života s důrazem na podporu rodiny jako celku. Záměrem je rodinu podpořit v jejím rozhodnutí situaci řešit za pomoci odborníků.
Věříme, že Centrum Břežánek Vám přinese opět něco nového!

Street & sport festival aneb dětský den Centra Břežánek 28. 5. 2017 Dětský den Centra Břežánek v letošní roce jako Street & sport festival nabídne dětem i rodičům mnoho sportovních aktivit a zábavy. Akci pořádáme ve spolupráci se sportovní organizací Inlinetalent.
Akce je podpořena obcí Dolní Brežany z programu na podporu aktivit v oblasti kultury, sportu a volného času pro rok 2017

Projekt Veselé velikonoce duben 2017 Projektem „Veselé velikonoce!" bychom rádi probudili v dětech zájem o nadcházející velikonoční svátky a zapojili je do přípravy a tvorby tématických velikonočních výrobků. Tématické odpoledne proběhne pod vedením zkušených lektorek.
Projekt je podpořen z programu na podporu regionálních aktivit MAS Dolnobřežansko o.p.s. pro rok 2017

Gymnastické závody -- 11.11.2017 Závodů se zúčastní děti z kurzů Hopík pořádaných Centrem Břežánek. Akce bude probíhat ve sportovní hale v Dolních Břežanech. Na akci vystoupí také děti z kurzu pro začátečníky a děti z kurzů trampolína ze Zvole u Prahy.
Projekt je podpořen z programu na podporu regionálních aktivit MAS Dolnobřežansko o.p.s. pro rok 2017

Předvánoční jarmark- 25.11.2017 Již třetí ročník jarmarku se uskuteční opět v prostorách Kulturního a informačního centra. Akci pořádá Centrum Břežánek ve spolupráci s MAS Dolnobřežansko a Obcí Dolní Břežany. Pro návštěvníky připravujeme zajímavavé prodejní stánky a bohatý kulturní program.

Projekty ostatní

Sbírka oblečení - březen a říjen 2017 Sbírka oblečení a hraček pro Domov Laguna Psáry v rámci dětské burzy v Centru Břežánek.
Květiny pro domov seniorů Domovům pro seniory ( CentrIn CZ s.r.o.)v Praze, Unhošti a Zruči nad Sázavou s péčí o seniory s průměrným věkem 85 let chybí v objektech na chodbách pokojové květiny. Dne 2.3.2017 proběhla v Centru Břežánek sbírka květin v květináčích a následně byly květiny předány domovu seniorů. Vítání občánků- květen, říjen 2017 Zajištění dárků pro děti ku příležitosti akce Vítání občánků v obci Dolní Břežany a Ohrobec.

Projekt GIVT.cz Centrum Břežánek se zapojilo do projektu organizace GIVT.cz.
GIVT je internetový projekt, který umožňuje přímou podporu neziskových organizací.
Více o projektu ZDEMAS Dolnobřežansko - od 1.1.2013 Břežánek se stal partnerem projektu MAS Dolnobřežansko o.p.s. Starostové regionu Dolnobřežansko se rozhodli, že založí obecně prospěšnou společnost s názvem MAS Dolnobřežansko. Zkratka MAS znamená Místní akční skupina. Jedná se o společenství lidí, obcí, firem a neziskových organizací se společným cílem rozvoje daného regionu, který v tomto případě tvoří obce Březová Oleško, Dolní Břežany, Jesenice, Libeř, Ohrobec, Okrouhlo, Vestec, Vrané nad Vltavou, Zlatníky Hodkovice a Zvole.

Zapojujeme se do projektů Sítě mateřských center: Spolu pro MC
Projekt Spolu pro mateřská centra vyrostl z potřeb mateřských center (MC) a jim NA MÍRU. Síť MC vyzvala centra, aby prostřednictvím internetového dotazníku sepsala svoje materiální potřeby, bez nichž se neobjedou nebo které potřebují k rozvoji a zkvalitnění své práce. více o projektu na www.spolupromc.cz

Projekty minulých let:

(Aktualizace: 12.4.2021)