Projekty 2019

Projekty podpořené grantem/dotací

Dětská skupina v Centru Břežánek

Název projektu: Dětská skupina Břežánek
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008326
Doba realizace projektu: 1.1.2018 - 31.8.2020
Naše organizace se zapojila do výzvy č. 03_17_73 s názvem „Podpora vybudování a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu".
Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 -- 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci obce Dolní Břežany a jejího okolí.
Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě v Dolních Břežanech a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.
Dotace je poskytnuta na provoz dětské skupiny o kapacitě 6 míst.
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu -- Operační program Zaměstnanost.

Den otevřených dveří Centra Břežánek
Akce proběhla 5.9. 2019 na nádvoří v ulici Na Panský 11, kam se centrum přestěhovalo.
Akci podpořila obec Dolní Brežany z programu na podporu aktivit v oblasti kultury, sportu a volného času pro rok 2019

Vítání občánků
Zajištění dárků pro děti ku příležitosti akce Vítání občánků v obci Dolní Břežany, Ohrobec, Zvole u Prahy, Březová- Oleško, Zlatníky

Projekt GIVT.cz
Centrum Břežánek se zapojilo do projektu organizace GIVT.cz.
GIVT je internetový projekt, který umožňuje přímou podporu neziskových organizací.

MAS Dolnobřežansko - od 1.1.2013
Centrum Břežánek je partnerem projektu MAS Dolnobřežansko o.p.s. MAS znamená Místní akční skupina. Jedná se o společenství lidí, obcí, firem a neziskových organizací se společným cílem rozvoje daného regionu.

Zapojujeme se do projektů Sítě pro rodinu:

Spolu pro MC
Projekt Spolu pro mateřská centra vyrostl z potřeb mateřských center (MC) a jim NA MÍRU. Síť MC vyzvala centra, aby prostřednictvím internetového dotazníku sepsala svoje materiální potřeby, bez nichž se neobjedou nebo které potřebují k rozvoji a zkvalitnění své práce. více o projektu na www.spolupromc.cz

Projekty minulých let:

(Aktualizace: 12.4.2021)