Projekty 2020

Projekty podpořené grantem/dotací

Název projektu: Dětská skupina Břežánek 2020-2022
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016557
Doba realizace projektu: 1. 9. 2020 až 28. 2. 2022

Naše organizace se zapojila do výzvy č. 03_19_101 s názvem „Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost - dotace na provoz mimo Prahu".
Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 -- 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci obce Dolní Břežany a jejího okolí.
Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě v Dolních Břežanech a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.
Dotace je poskytnuta na provoz dětské skupiny o kapacitě 6 míst.
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu -- Operační program Zaměstnanost.

Projekty ostatníVítání občánků - zajištění dárků pro děti ku příležitosti akce Vítání občánků v obci Dolní Břežany, Libeř

Projekt GIVT.cz
Centrum Břežánek se zapojilo do projektu organizace GIVT.cz.
GIVT je internetový projekt, který umožňuje přímou podporu neziskových organizací.

MAS Dolnobřežansko - od 1.1.2013
Břežánek se stal partnerem projektu MAS Dolnobřežansko o.p.s. Starostové regionu Dolnobřežansko se rozhodli, že založí obecně prospěšnou společnost s názvem MAS Dolnobřežansko. Zkratka MAS znamená Místní akční skupina. Jedná se o společenství lidí, obcí, firem a neziskových organizací se společným cílem rozvoje daného regionu, který v tomto případě tvoří obce Březová Oleško, Dolní Břežany, Jesenice, Libeř, Ohrobec, Okrouhlo, Vestec, Vrané nad Vltavou, Zlatníky Hodkovice a Zvole.

Zapojujeme se do projektů Sítě pro rodinu:

Spolu pro MC
Projekt Spolu pro mateřská centra vyrostl z potřeb mateřských center (MC) a jim NA MÍRU. Síť MC vyzvala centra, aby prostřednictvím internetového dotazníku sepsala svoje materiální potřeby, bez nichž se neobjedou nebo které potřebují k rozvoji a zkvalitnění své práce. více o projektu na www.spolupromc.cz

Projekty minulých let:

(Aktualizace: 12.4.2021)