Projekty 2017

Projekty, realizace, popis jednotlivých projektů pro rok 2017

Projekty podpořené grantem/dotací

Dětská skupina v Centru Břežánek

Název projektu:                       Dětská skupina v centru Břežánek
Registrační číslo:                    CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001711
Doba realizace projektu:      1. května 2016 až 31. srpna 2018
Naše organizace se zapojila do výzvy č. 03_15_35 s názvem „Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu“.
Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci obce Dolní Břežany a jejího okolí. Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě v Dolních Břežanech a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, kt eré se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.
Dotace je poskytnuta na transformaci a provoz zařízení péče o děti. Transformací vznikne dětská skupina o kapacitě 6 míst.Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.

Projekt Rozšíření služeb pro rodinu v Centru Břežánek 
Centrum Břežánek podalo žádost o dotaci v rámci dotačního programu Ministerstva práce a sociálních věcí - Rodina a ochrana práv dětí.
Záměrem našeho projektu Rozšíření služeb pro rodinu v Centru Břežánek jsou dvě základní aktivity. Jedná se vzdělávací a poradenské semináře pro dospělé a rodinné individuální poradny. Semináře budou zaměřeny na otázky slaďování pracovního a rodinného života, vývoj dítěte, právní minimum, obtížné situace v rodině, finanční gramotnost , péče o závislého člena rodiny.
V individuální poradně budete moci s odborníky konzultovat kariérní otázky, obtížné situace v rodině, finanční gramotnost a právní minimum v rámci rodiny.
Obec Dolní Břežany podporuje realizaci tohoto projektu, zajistí finanční prostředky na spolufinancování projektu ve výši 30% z celkového rozpočtu.
Cílem projektu je rozvíjet podmínky pro život obyvatel v obci v každé fázi jejich života s důrazem na podporu rodiny jako celku. Záměrem je rodinu podpořit v jejím rozhodnutí situaci řešit za pomoci odborníků.
Věříme, že  Centrum Břežánek Vám přinese opět něco nového!

Street sport festival aneb dětský den Centra Břežánek 28. 5. 2017
Dětský den Centra Břežánek v letošní roce jako Street sport festival nabídne dětem i rodičům mnoho sportovních aktivit a zábavy. Akci pořádáme ve spolupráci se sportovní organizací Inlinetalent.
Akce je podpořena obcí Dolní Brežany z programu na podporu aktivit v oblasti kultury, sportu a volného času pro rok 2017

Projekt Veselé velikonoce duben 2017 
Projektem „Veselé velikonoce!“ bychom rádi probudili v dětech zájem o nadcházející velikonoční svátky a zapojili je do přípravy a tvorby tématických velikonočních výrobků. Tématické odpoledne proběhne pod vedením zkušených lektorek. 
Projekt je podpořen z programu na podporu regionálních aktivit MAS Dolnobřežansko o.p.s. pro rok 2017 

Gymnastické závody – 11.11.2017
Závodů se zúčastní děti z kurzů Hopík pořádaných Centrem Břežánek. Akce bude probíhat ve sportovní hale v Dolních Břežanech. Na akci vystoupí také děti z kurzu pro začátečníky a děti z kurzů trampolína ze Zvole u Prahy.
Projekt je podpořen z programu na podporu regionálních aktivit MAS Dolnobřežansko o.p.s. pro rok 2017

edvánoční jarmark- 25.11.2017
Již třetí ročník jarmarku se uskuteční opět v prostorách Kulturního a informačního centra. Akci pořádá Centrum Břežánek ve spolupráci s MAS Dolnobřežansko a Obcí Dolní Břežany. Pro návštěvníky připravujeme zajímavavé prodejní stánky a bohatý kulturní program. Projekty ostatní

Sbírka oblečení -  březen  a říjen 2017
Sbírka oblečení  a hraček pro Domov Laguna Psáry v rámci dětské burzy v Centru Břežánek. 

Květiny pro domov seniorů
Domovům pro seniory ( CentrIn CZ s.r.o.)v Praze, Unhošti a  Zruči nad Sázavou  s péčí o seniory s  průměrným věkem  85 let chybí v  objektech na chodbách  pokojové květiny.
Dne 2.3.2017 proběhla v Centru Břežánek sbírka květin v květináčích a následně byly květiny předány domovu seniorů.


Vítání občánků- květen, říjen 2017
Zajištění dárků pro děti ku příležitosti akce Vítání občánků v obci Dolní Břežany a Ohrobec.

Projekt GIVT.cz
Centrum Břežánek se zapojilo do projektu organizace GIVT.cz. 
GIVT je internetový projekt, který umožňuje přímou podporu neziskových organizací. 
Více o projektu ZDE

MAS Dolnobřežansko - od 1.1.2013
Břežánek se stal partnerem projektu MAS Dolnobřežansko o.p.s. Starostové regionu Dolnobřežansko se rozhodli, že založí obecně prospěšnou společnost s názvem MAS Dolnobřežansko. Zkratka MAS znamená Místní akční skupina. Jedná se o společenství lidí, obcí, firem a neziskových organizací se společným cílem rozvoje daného regionu, který v tomto případě tvoří obce Březová Oleško, Dolní Břežany, Jesenice, Libeř, Ohrobec, Okrouhlo, Vestec, Vrané nad Vltavou, Zlatníky Hodkovice a Zvole.

Zapojujeme se do projektů Sítě mateřských center:

Spolu pro MC
Projekt Spolu pro mateřská centra vyrostl z potřeb mateřských center (MC) a jim NA MÍRU. Síť MC vyzvala centra, aby prostřednictvím internetového dotazníku sepsala svoje materiální potřeby, bez nichž se neobjedou nebo které potřebují k rozvoji a zkvalitnění své práce. více o projektu na www.spolupromc.cz

 

Projekty minulých let:

 

 

(Aktualizace: 16.10.2017)