Projekty 2018

Projekty, realizace, popis jednotlivých projektů pro rok 2018

Projekty podpořené grantem/dotací

Dětská skupina v Centru Břežánek

Název projektu:                       Dětská skupina v centru Břežánek
Registrační číslo:                    CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001711
Doba realizace projektu:      1. května 2016 až 31. srpna 2018
Naše organizace se zapojila do výzvy č. 03_15_35 s názvem „Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu“.
Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci obce Dolní Břežany a jejího okolí. Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě v Dolních Břežanech a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, kt eré se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.
Dotace je poskytnuta na transformaci a provoz zařízení péče o děti. Transformací vznikne dětská skupina o kapacitě 6 míst.Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.

Projekt Rozšíření služeb pro rodinu v Centru Břežánek 
Centrum Břežánek podalo žádost o dotaci v rámci dotačního programu Ministerstva práce a sociálních věcí - Rodina a ochrana práv dětí.
Záměrem našeho projektu Rozšíření služeb pro rodinu v Centru Břežánek jsou dvě základní aktivity. Jedná se vzdělávací a poradenské semináře pro dospělé a rodinné individuální poradny. Semináře budou zaměřeny na otázky slaďování pracovního a rodinného života, vývoj dítěte, právní minimum, obtížné situace v rodině, finanční gramotnost , péče o závislého člena rodiny.
V individuální poradně budete moci s odborníky konzultovat kariérní otázky, obtížné situace v rodině, finanční gramotnost a právní minimum v rámci rodiny.
Obec Dolní Břežany podporuje realizaci tohoto projektu, zajistí finanční prostředky na spolufinancování projektu ve výši 30% z celkového rozpočtu.
Cílem projektu je rozvíjet podmínky pro život obyvatel v obci v každé fázi jejich života s důrazem na podporu rodiny jako celku. Záměrem je rodinu podpořit v jejím rozhodnutí situaci řešit za pomoci odborníků.
Věříme, že  Centrum Břežánek Vám přinese opět něco nového!

Centrum Břežánek slaví 10 let
Akce proběhne 16.6. v ulici U Náměstí pred Centrem Břežánek.
Akce je podpořena obcí Dolní Brežany z programu na podporu aktivit v oblasti kultury, sportu a volného času pro rok 2018

Projekty ostatní

Sbírka oblečení -  březen  a říjen 2018
Sbírka oblečení  a hraček pro Domov Laguna Psáry v rámci dětské burzy v Centru Břežánek. 

Vítání občánků- květen, říjen 2018
Zajištění dárků pro děti ku příležitosti akce Vítání občánků v obci Dolní Břežany a Ohrobec.

Projekt GIVT.cz
Centrum Břežánek se zapojilo do projektu organizace GIVT.cz. 
GIVT je internetový projekt, který umožňuje přímou podporu neziskových organizací. 
Více o projektu ZDE

MAS Dolnobřežansko - od 1.1.2013
Břežánek se stal partnerem projektu MAS Dolnobřežansko o.p.s. Starostové regionu Dolnobřežansko se rozhodli, že založí obecně prospěšnou společnost s názvem MAS Dolnobřežansko. Zkratka MAS znamená Místní akční skupina. Jedná se o společenství lidí, obcí, firem a neziskových organizací se společným cílem rozvoje daného regionu, který v tomto případě tvoří obce Březová Oleško, Dolní Břežany, Jesenice, Libeř, Ohrobec, Okrouhlo, Vestec, Vrané nad Vltavou, Zlatníky Hodkovice a Zvole.

Zapojujeme se do projektů Sítě pro rodinu:

Spolu pro MC
Projekt Spolu pro mateřská centra vyrostl z potřeb mateřských center (MC) a jim NA MÍRU. Síť MC vyzvala centra, aby prostřednictvím internetového dotazníku sepsala svoje materiální potřeby, bez nichž se neobjedou nebo které potřebují k rozvoji a zkvalitnění své práce. více o projektu na www.spolupromc.cz

 

Projekty minulých let:

 

 

(Aktualizace: 9.2.2018)



Fandíte nám?

Podpořte nás na GIVT.cz!
  1. Nakupujte v oblíbených e-shopech
  2. Část z vaší útraty půjde nám
  3. Vy nezaplatíte ani korunu navíc!