Sponzorují nás ve školním roce 2012/2013

 • Mateřské centrum Břežánek děkuje všem sponzorům a příznivcům za dary, služby a podporu.

  Za finanční dar děkujeme:

  Obec Dolní Břežany
  Vodafone
  Manželé Duchoslavovi
  Allianz
  FanCom s.r.o.
  Remax Domus
  Kateřina Teimlová
  MUDr. Zdeňka Bořková - finanční dar na divadelní představení
  Lepší známky - finanční dar na nákup dětských stolečků
  Hana Brabcová - finanční dar na nákup košů na tříděný odpad
  pí. Walderová

  Za hmotný dar děkujeme:
  PRINTWARE s.r.o.
  NUTREND
  INDEFA
  Radana Chlumská
  HIPP
  Kofola
  Sunar HERO
  RACIO
  TOYPEX

  Děkujeme Aleně Bartákové za zprostředkování získání dotace pro naše centrum.

  Děkujeme soukromým osobám:

  JménoDar/služby
  J. Gabor, S.Šplíchal bezplatné opravy a jiné práce v centru
   K. Ovčáčková  ceny pro děti, občerstvení, hyg. a kancelářské potřeby
  Bořková nástěnné hodiny
  V. Duchoslavová

  občerstvení

  M.Švirková

  pomoc při výrobě adventních věnců

  Ž.Veličková, pí. Vránová 

  koberec do herny

  J. Vránová

  šlehače na kroužek Hravé učení

  Děkujeme soukromým osobám za hračky, hry, knížky, dárky pro děti a další vybavení:
  J.Brédová, B. Grossová, D.Malinová, Ž. Veličková, J. Sýkorová, E.Jerhotová, P.Carvanová, M.Švirková, L.Rothová, M.Nováčková, Š. Hoffmanová, P. Zíková, J. Soukupová, R. Ulmanová, I. Petrů

  Děkujeme soukromým osobám za sladkosti pro děti:
  pí.  Aringerová, O.Kerlický, Šťastná, Ambrozková, I. Lindauerová, M. Dejdarová, J. Jozová

  Děkujeme soukromým osobám za dary do tomboly:
  Grossovi, Manovi, Langovi, Ovčáčkovi, Schulzovi, Hanzlovi, Rezkovi

  Děkujeme soukromým osobám za výtvarné  a kancelářské potřeby a potřeby pro tvořeníi:
  K.Schulzová, Vránová, Hončíková, J. Rezek

  Děkujeme soukromým osobám za kapesníky :
  Marková, Chumová, Junková, Švirková, Hončíková, Kajzarová, Vacková, Brabcová, Bořková, Kerlický, Jelínková, Holá, Martínková, Salačová, Zíková, Bártlová, P.Pokludová

(Aktualizace: 24.7.2013)