2014/15

Centrum Břežánek děkuje všem sponzorům a příznivcům za dary, služby a podporu

Za finanční dar děkujeme:
Obec Dolní Břežany
  200 000,- Kč
Rodina Ulmanova 3000,- Kč ( dar na nákup dresů pro Street dance)
M. Lorenc  3255,- Kč (dar na nákup dresů pro Street Dance)
Rodina Chlumských  2000,- Kč ( dar na nákup dětských lehátek)
Kateřina Teimlová 20000,- Kč ( dar na dětský den 2015)
Karolína  Dobrovolná

Za hmotný dar děkujeme:
NUTREND
HIPP
FanCom s.r.o., 
Remax Domus
Danone
Papírnictví Dolní Břežany
RACIO
VZP
MEGAFYT
Rodina Jelínkových


Děkujeme soukromým osobám za hračky, hry, knížky, dárky pro děti, sladkosti,  dary do tomboly a další vybavení:

S. Peterková, V.Švábová, K.Schulzová, M. Burgetová, Z. Manová, B. Grossová, pí. Pelantová, Š. Hofmanová, M.Svobodová, J.Kolouchová, M.Neužilová, K. Schulzová, R. Vostrý, A.Bartáková
Děkujeme soukromým osobám za výtvarné, kancelářské, hygienické potřeby :
pí Aringerová, pí. Černá, pí Hamtilová, pí. Syřišťová, pí. Luňáková, pí. Strnadová, pí. Stopková, M.Křípalová, V.Švábová
, pí. Rezková, pí. Segeťová, M. Mayerová

 

Sponzoři minulých let:

(Aktualizace: 28.8.2015)