Sponzorují nás ve školním roce 2015/2016

Centrum Břežánek děkuje všem sponzorům a příznivcům za podporu ve šk. roce 2015/16

Za finanční dar děkujeme:
Obec Dolní Břežany
  200 000,- Kč
Ing. Kateřina Teimlová 10 000,- Kč
Radana Chlumská
 1000,- Kč 
Angel's Accounting s.r.o.
 3000,- Kč

Děkujeme soukromým osobám za hračky, hry, knížky, dárky pro děti, sladkosti,  hygienické a kancelářské potřeby, dary do tomboly a další vybavení:
M. Burgetová,  B. Grossová, J.Kolouchová, M. Škopová, J. Jansová, J. Vidová, M. Knoppová, Marková, Kocandová, M.Dejdarová, K.Faryadová, B. Walderová, Pospíšilová, Hončíková, L. Gruberová, R.Vostrý, K. Schulzová, Kerlická, I. Chytrová, p. Řezníčková

Sponzoři minulých let:

(Aktualizace: 19.12.2016)